ECO ȘCOALA/APA- realități și contradicții

Tip de activitate Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor


Scurtă descriere

Activitatea desfășurată în sala de festivități a școlii a subliniat importanța apei pentru mediu, om și societate prin intermediul prezentării lucrărilor elevilor din clasele a X a B și a XI a B. Invitatul special al activității a fost D-na Mihaela Poleacu, de la Agenția de Protecție a Mediului Suceava care prin mateialul prezentat și dezbătut împreună cu elevii  a subliniat și importanța apei pentru mediul orizontului local.


NĂSULEA FLORENTINA