Lumea se schimbă, dar noi?Tip de activitate Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua Națională a României etc


Activități desfășurate în cadrul Săptămânii Educației globale: 1.Identitate națională versus globalizare (19.XI.2018)(prof. Huțu Monica, prof. Năsulea Florentina) 2. Dacă ziua de mâine va veni! (20.XI.2018) (prof. Huțu Monica, prof. Năsulea Florentina, prof. Dimitriu Lucian) 3.Probleme majore ale omenirii (schimbări climatice, modificări ale mediului, creșterea numerică a populației) (21.XI.2018) (prof. Dumitrescu Maria, prof. Năsulea Florentina) 4. ,,O lume mai bună pentru toți,, (22.XI.2018) (psiholog Laura Cazacu ) Identitate națională versus globalizare Concepută ca o mini campanie adresată elevilor cu privire la importanța păstrării identității naționale într-o lume aflată la răspântii și schimbări majore, activitatea a promovat valorile românești în contextul multiculturalismului european și mondial. Activitatea a debutat cu prezentări ale elevilor pe tema identității naționale și a globalizării, care au fost reperele de la care a plecat dezbaterea care a avut loc ulterior. Cadrul în care s-a desfășurat activitatea, respectiv cabinetul de geografie, a permis și evidențierea de către elevii prezenți, a elementelor de ordin geografic prin intermediul cărora România are un rol aparte în spațiul geografic european. De la reperele de ordin geografic, istoric ale spiritualității și spațiului românesc, s-a trecut ulterior la evidențiarea valorilor culturale românești, care în contextul globalizării aduc plus de valoare României. Probleme majore ale omenirii Creativitatea direct proporțională cu pasiunea și seriozitatea cu care au realizat materialele ppt pe care s-a bazat ca mijloace didactice activitatea, a reprezentat un model de urmat în organizarea unor activități similare, un model de luat în considerare la capitolul implicare a elevilor. Elevii clasei a IX a A, coordonați de către doamna profesor Maria Dumitrescu s-au întrecut pe ei înșiși în materialele concepute pe tema marilor probleme ale lumii contemporane, care definesc în același timp și modificările pe care aceasta le comportă: poluarea, schimbarea mentalităților, poluarea și schimbările mediului, creșterea numerică a populației, încălzirea climatică globală, schimbări atitudinale și de comportament ale oamenilor. Dacă ziua de mâine va veni! În ierarhia schimbărilor lumii în care trăim un loc important revine modificărilor mediului înconjurător. În timp, consecințele acțiunilor antropice asupra mediului în care trăim toți vor deveni din ce în ce mai vizibile, motiv pentru care educația pentru mediu și pentru dezvoltarea durabilă, sunt fundamentale pentru formarea atitudinilor civice responsabile ale elevilor ca viitori cetățeni. Vizionarea filmului Un adevăr incomod a stat la baza discuțiilor individuale și de grup, prin care s-a dorit în primul rând înțelegerea și perceperea reală a importanței intervenției antropice asupra mediului înconjurător. O lume mai bună pentru toți Într- o lume marcată de transformări din perspectivă multiplă, integrarea socială a tinerilor și aspecte legate de toleranță și empatie. Ideea de bază a discuțiilor purtate de elevii școlii cu această ocazie a fost cea care arată că înțelegerea toleranței înseamnă acceptarea celuilalt. Promovarea diversității culturale, etnice sau religioase, promovarea valorilor respectului, a bunei înțelegeri au fost tot atâtea motive pentru care activitatea s-a bucurat de succes în rândul elevilor. 


prof. NĂSULEA FLORENTINA