CAMPANIA R.E.S.P.E.C.T.- Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlarTip de activitate Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor

DetaliiOriginalitatea, spiritul de lucru în echipă, dorința de a se face remarcat prin propriile opinii, au reprezentat doar câteva dintre dintre elementele de referință ale activităților desfășurate la Colegiul Tehnic “Al.I.Cuza” Suceava, în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T.: Să ne acceptăm aşa cum suntem!, Non violenţa în mediul online, Mesajul meu ANTIVIOLENŢĂ, Toleranţă DA, violenţă NU. Activitatea coordonată de către doamna profesor Lăcrămioara Grigorean, Să ne acceptăm așa cum suntem, a avut ca principal obiectiv dezvoltarea gândirii critice, prin încurajarea elevilor în a-și exprima propriile opinii cu privire la actele de violență, prin conștientizarea diversităţii naturii umane și prin învățarea și exersarea modalităților de manifestare a toleranței față de semeni. Dezbaterea a avut ca punct de plecare întrebarea: Ce este violența?. Dincolo de definiţii, elevii și-au exprimat acordul sau dezacordul cu privire la unele situaţii/afirmaţii legate de actele de violență din preajma lor, însoțindu-şi punctul de vedere de argumente greu de combătut. Activitatea a continuat cu vizionarea unui scurt film despre violență, în urma căreia elevii şi-au exprimat opiniile referitoare la situația prezentată, oferind totodată soluții pentru rezolvarea situației cu care s-a confruntat personajul principal. Ca activitate de feed-back, elevii claselor a IX a C și a XI a D învățământ profesional au fost împărțiți pe grupe și au realizat postere cu tema non-violenței în mediul şcolar şi nu numai. A doua activitate derulată la nivelul școlii în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T. intitulată Non violenţa în mediul online sub coordonarea doamnei profesor Corniciuc Maria, s-a axat pe prezentarea unor informații relevante legate de violența în mediul on-line și analiza unui material ppt. sugestiv pe baza căruia s-au purtat discu ții cu elevii clasei a XI a, care astfel au avut posibilitatea prezentării propriilor experienţe. O atenție deosebită s-a acordat prezentării normelor ce trebuie deprinse și exersate, pentru a ne putea stăpâni pornirile agresive. Concluzia de necontestat a activității a fost: "Educația este un vaccin contra violenței" (Edward James Olmos). Dezbaterea, jocul de rol, imaginația, creativitatea, lucrul în echipă s-au regăsit şi în activitatea desfășurată cu elevele clasei a IX a A învățământ profesional - Toleranţă DA, violenţă NU. Plecând de la ideea exmatriculării violenței, elevele clasei a IX a A au realizat pe grupe sarcini diferite: descrierea și definiția violenței, identificarea diverselor forme de violenței în școală, asocierea unor forme de violență cu personalități ale vieții publice, analiza unor cazuri de violență din mass-media, identificarea unor forme ale violenței în texte date, argumentarea importanței toleranței în comportamentul de zi cu zi. Concluzia unanim acceptată a activității coordonate de către profesor Năsulea Florentina a fost rezumată în fraza : putem adopta toleranța și spune NU violenței! Cadrul propice pentru diseminarea rezultatelor activităților desfășurate în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T. a fost dat de organizarea unei mini-expoziții de desene și postere ale elevilor în holul principal al școlii, sub coordonarea doamnei profesor Huțu Monica. Expoziția intitulată Mesajul meu ANTIVIOLENŢĂ are ca punct central posterul realizat de eleva Tîmpescu Andreea din clasa a XI a A – o invitaţie în culori la toleranţă! ISARaportori
prof.Florentina Năsulea  
prof. Monica Huțu