VIOLENȚA-BARIERE ÎN COMUNICARE

Tip de activitate Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor


Rolul comunicării în reducerea fenomenului violenței în școală și în afara ei, a fost subliniat în cadrul activității Violența-bariere în comunicare-Ziua internațională a nonviolenței.
Activitatea a avut ca punct de plecare inițierea de către prof. Arhire Lucian a unei mini-dezbateri cu elevii participanți (din clasele a X a C î.p., a X a F) pe tema violenței din școală, prin evidențierea rolului foarte important al comunicării în aplanarea și reducerea violenței în rândul elevilor.
Au fost aduse în discuție și efectele de ordin social ale violenței dar și rolul valorilor în viața socială, care pot contribui semnificativ la diminuarea comportamentelor negative din perspectiva violenței.

Profesor raportor
Arhire Lucian