Scoala Altfel

Activitati desfasurate in Scoala Altfel 2017-2018LUMEA STIINTELOR
1. Titlul activității: „Lumea Științelor”
2.Domeniul în care se încadrează: Științific 
3.Scopul activității: valorificarea cunoștințelor științifice, punerea în valoare a elevilor care au preocupări în domeniul fizicii, chimiei și biologiei, prezentarea aplicației KAOOT
     4. Obiectivele educaționale ale activității: 
- înțelegerea unor fenomene fizice, chimice și biologice ce animă viața pe Terra; 
- aprofundarea cunoștințelor legate de evoluția Universului; 
- utilizarea terminologiilor specifice disciplinelor amintite; 
- dezvoltarea capacității de muncă în echipă;
- intensificarea interesului pentru studiul științelor prin completarea de rebusuri online 
5. Elevi participanți:
- Număr total de participanți: 36 
- Procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă: 45% 
6. Durata și locul desfășurării activității: luni 26 martie 2018, în sala Fizică 1, 6 ore (vizionare materiale video, constituirea echipajelor formate din câte 6 elevi fiecare provenind  dintr-una din cele 5 clase prezente la activitate, pentru a echilibra forțele, verificarea răspunsurilor, premierea câștigătorilor, utilizarea aplicației KAHOOT)
7. Descrieți rezultatele obținute în urma activității:  Pentru început elevii au vizionat un film „Universul cunoașterii” .
Concursul propriu-zis a constat dintr-un set de 100 de întrebări grilă cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură corectă. Copiii au fost împărțiți în echipaje de câte 6 elevi (câte unul din fiecare clasă), prin tragere la sorți. 
Toate echipajele s-au descurcat excelent, copiii au colaborat foarte bine între ei, în final fiind premiate toate cele 6 echipaje la un scor foarte strâns. 
În pauza elevii s-au relaxat completând rebusuri online pe teme științifice.
Activitatea a continuat cu rezolvarea unor teste pe  diverse teme realizate cu ajutorul aplicației KAHOOT, elevii utilizându-și telefoanele mobile pentru a răspunde testându-și cunoștințele dar in același timp și viteza de reacție la răspuns.
 La final elevii au putut trimite impresii despre activitate precum și sugestii completând un formular Google Docs.
B. Elevii/ profesorii/ părinții: 
Elevii au constat că pot acumula noi cunoștințe și în cadrul unor astfel de activități, care se desfășoară într-o altă manieră, fără ”amenințarea” notei sau a catalogului, a timpului sau programei. Îndepărtarea acestor constrângeri a degajat atmosfera, facilitând comunicarea, învățarea și socializarea. Desfășurarea unei astfel de activități a condus la concluzia că aceste discipline pot fi frumoase, atractive și ușor de înțeles. 
Doamnele  profesoare s-au arătat mulțumite de interesul trezit de activitate în rândul elevilor și de vastul bagaj de cunoștințe de care dispun unii elevi, multe dobândite prin studiu individual, ca urmare a vizionării unor documentare științifice sau din reviste de specialitate. 

DETALII ACTIVITATE
CALATOR PRIN ROMANIA

Tip de activitate:  Activităţi pentru timpul liber, excursie tematică
Scurtă descriere:
SCOP: Familiarizarea elevilor cu universul literar, istoric, geografic și economic din regiunea Nord - Est.
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea cunoștințelor de literatură, istorie, geografie, economie cu specificul cadrului natural.
2.Cultivarea sentimentului emotiv cu privire la aspectele ce țin de biografia unor scriitori precum Ion Creangă (Casa Memorială), aprecierea frumuseților fizice și naturale (Cheile Bicazului, Lacul Roșu), economice (Popas Bibanul), religioase ale regiunii și împletirea lor cu elemente de istorie (Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Bistrița).
3.Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului și cultivare a unei educații ecologice sănătoase.
Perioada/Durata:  28 martie
Locație/ traseu: Suceava - Piatra Neamț - Bicaz - Cheile Bicazului - Lacul Roșu
Organizatori: prof.  Pintea Silvia, prof. Crăciun Alina, Șerban Mihaela, Gașpar loredana, Nistor Bogdan, Arhire Lucian
Colaboratori /parteneri : Agenția de turism JUVENTUS
Număr elevi participanți: 45 (IX-XII)
Rezultate:
- Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea cunoștințelor de literatură, istorie, geografie, economie cu specificul cadrului natural.
- Cultivarea sentimentului emontiv cu privire la aspectele ce țin de biografia unor scriitori precum Ion Creangă (Casa Memorială), aprecierea frumuseților fizice și naturale (Cheile Bicazului, Lacul Roșu), economice (Popas Bibanul), religioase ale regiunii și împletirea lor cu elemente de istorie (Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Bistrița).
- Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului și cultivare a unei educații ecologice sănătoase.
CERUL, ULTIMA FRONTIERA

Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţii
Scurtă descriere: Activitatea s-a desfășurat în 27 martie 2018 și a fost o alternativă pentru învățarea într-o altă manieră decât cea clasică.A fost o posibilitate de afirmare a abilităților digitale ale elevilor prin concursul organizat prin intermediul aplicației KAHOOT!
Perioada/Durata : 2 ore
Organizatori: prof. Cionca Dorina
Responsabili/participanți: prof.Cionca Dorina, prof. Sbiera Oltița, prof. Cusiac Paula, prof. Lupu Elena
Număr elevi participanți: 37
Rezultate: competențe digitale dezvoltate,spirit de lucru în echipă

Diseminare: https://kahoot.com
MANICHIURI MAGICE / FRUMUSEŢE ZI DE ZI
Tip de activitate: Sănătate și igienă
Scurtă descriere:
În ziua de 28.03.2018,  profesorii coordonatori ai activităţii au selectat echipajele participante la concurs, alcătuite din 4-5 elevi, din clasele de învățământ profesional, specializarea estetică- coafură, manichiură, pedichiură. Activitatea s-a desfășurat într-o sală dotată cu videoproiecţie, unde elevii au putut vizualiza și tehnicile de manichiură cele mai atrctive, inedite și originale. Manichiurile cele mai reușite au fost premiate. Juriul a fost format din: prof. Pîslariu Lăcrimioara, prof. Mazilu Ioana, prof. Filipiuc Beatrice,prof. Baida Corina, prof. Turculeţ Mircea, reprezentant  SC AVON Cosmetics SRL Suceava.
Perioada/Durata 6 ore - 28.03.2018
Locație:  Laborator fizică 2
Organizatori : Prof. Pîslariu Lăcrimioara, prof. Mazilu Ioana
Parteneri:  SC AVON Cosmetics SRL Suceava - ASM Adelin Chelariu
Număr elevi  participanți: 25
Rezultate: abilități și competențe specifice exersate și dezvoltate,spirit de lucru în echipă dezvoltat, fotografii,  proces verbal activitate, diplome elevi

VIZITĂ CENTRUL DE TIP FAMILIAL COLȚ ALB -SUCEAVA


Tip de activitate: Voluntariat
Scurtă descriere
Elevii clasei a XI-a A I.P. au vizitat centrul de tip familial Colț Alb din Suceava unde au dus cadouri copiilor aflați aici. De asemenea, elevii au petrecut mai mult timp cu copii din centru prin desfășurarea mai multor activități precum jocuri, cântece, poezii. etc. 
Perioada/Durata: 29 martie 2018
Locație Centrul de tip familial Colț Alb Suceava 
Organizatori : prof.Mazilu Ioana, prof. Anușca Ionela, prof. Turculeț Ioan Mircea, prof.dir. Filipciuc Beatrice
Parteneri : Mânăstirea Sfântul Ioan cel Nou - Suceava 
Număr elevi participanți: 16
Rezultate :
Prin această activitate elevii Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza au avut ocazia să interacționeze cu semenii lor aflați în centrul de plasament Colț Alb. Acțiunea  a urmărit să aducă un zâmbet pe buzele copiilor aflați în acest centru familial. Acțiunea a urmărit dezvoltarea competențelor comunicaționale, a abilităților de voluntariat și a sentimentelor de sprijin pentru semenii noștri.YOUR SMARTPHONE: OUR TRICK TO TEACH YOU ENGLISH

 Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţii
Scurtă descriere
Activitatea a oferit elevilor posibilitatea de a descoperi noi instrumente Web 2.0: Padlet si Kahoot. Folosirea smartphone-ului, a internetului, a resurselor on-line, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv  al elevilor; dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI; contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior ; orientează procesul de instruire către interesele elevilor .
Organizatori:  prof. Irimiciuc Loredana, profesor Gula Mihaela
Număr elevi participanți: 35
Rezultate
Elevii au apreciat foarte mult activitatile pe care le-au experimentat si au sugerat sa fie folosite si in cadrul orelor de curs.
Diseminare
www.ctalicuza.ro