Educația juridică - educație pentru viitor


Tip de activitate: Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor

Activitatea din 13 noiembrie2017, de la C.T. ”AL.I.CUZA”  Suceava a avut ca scop aducerea în atenție a unor aspecte privind educația juridică.
La activitate a fost prezent domnul procuror Sorin-Eugen Iasinovchi din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a prezentat câteva teme juridice din cele prevăzute în actele adiționale ale Protocolului de colaborare privind educația juridică, încheiat la 20 iulie 2017, între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul public și Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv:
  • Democrație și societate;
  • Norme comportamentale (prosociale, antisociale);
  • Atribute de identificare;
  • Drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
  • Faptele penale și consecințele săvârșirii lor.

prof. Năsulea Florentina
Consilier Educativ