Înveți ceea ce vezi

Tip de activitate: Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor


Activitate desfășurată în cadrulul  Proiectului Educaţional-Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei  asupra copiilor şi tinerilor-Proiect național de conștientizare, consultare și participare a copiilor și tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, comunitate.
Principalele moment ale activității au fost:
1. prezentarea și analiza unor secvențe de film privind violența;
2.dezbatere cu elevii inițiată de către Răuceascu Alexandra (clasa a X a A, președintele Consiliului reprezentativ al elevilor) pe baza unui material proiectat, privind diferitele forme, tipuri de violență, prevenirea violenței și combaterea violenței în mediul școlar;
3.moment artistic (interpretare melodii, de către elevi din clasele IX-XI)
4. discuții cu elevii, inițiate de către prof. Arhire Lucian, privind raporturile violență-societate.

FIȘA ACTIVITĂȚII                                                           

Prof. Arhire Lucian