CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA

Tip de activitate Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice etcSCOP: Familiarizarea elevilor cu universul literar, istoric, geografic și economic din regiunea Nord - Est.
ARGUMENTE:
1. INFORMATIV: Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea cunoștințelor de literatură, istorie, geografie, economie cu specificul cadrului natural.
2. EDUCATIV: Cultivarea sentimentului emontiv cu privire la aspectele ce țin de biografia unor scriitori precum Ion Creangă (Casa Memorială), aprecierea frumuseților fizice și naturale (Cheile Bicazului, Lacul Roșu), economice (Popas Bibanul), religioase ale regiunii și împletirea lor cu elemente de istorie (Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Bistrița).
Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului și cultivare a unei educații ecologice sănătoase.
3. RECREATIV: Drumeție.profesor Nistor Bogdan