Your smartphone: our trick to teach you English

Tip de activitate Dezvoltarea noilor educaţiiActivitatea a oferit elevilor posibilitatea de a descoperi noi instrumente Web 2.0: Padlet si Kahoot. Folosirea smartphone-ului, a internetului, a resurselor on-line, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv  al elevilor; dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI; contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior ; orientează procesul de instruire către interesele elevilor .


prof. Irimiciuc Loredana Marilena