GÎNDURI DE AZI PENTRU VIITORUL DE M INE

Tip de activitate Dezvoltarea noilor educaţii


Implicarea elevilor de la C.T.Al.I.Cuza Suceava în acțiunile ce vizează educația ecologică s-a regăsit în 14 martie 2018 sub forma activității Gânduri de astăzi pentru viitorul de mâine, inclusă în calendarul de activități  pentru acest an școlar al programului internațional Eco Școala.
Activitatea desfășurată în parteneriat cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a avut ca scop principal conștientizarea de către elevi a impactului acțiunilor antropice asupra mediului, din perspectiva temporală a prezentului și a viitorului.  
O atenție aparte a revenit apei ca și componentă fundamentală a mediului, atenție materializată și în cele 33 de eseuri și 36 de desene înscrise în concursul organizat cu această ocazie și aparținând elevilor de la C.T.Al.I.Cuza Suceava și respectiv, ale unor unități școlare partenere din municipiul Suceava (Colegiul Economic D.Cantemir Suceava, C.N. Petru Rareș Suceava, Colegiul de Artă C.Porumbescu Suceava).


prof. NĂSULEA FLORENTINA